Kiem tra don hang
Mã đơn hàng: 027983 Thông tin
Tên khách hàng c Hường
Ngày gửi 06-03-2020
Loại hàng hóa Quần áo
Tình trạng Đang vận chuyển
Địa chỉ nhận TQ
Nội dung hành trình
 
2020-03-18 thứ tư
15:50:42 The customs clearance is under process, please wait patiently.
2020-03-17 thứ ba
15:28:05 The customs clearance is under process, please wait patiently.
2020-03-16 thứ hai
17:10:39 The customs clearance is under process, please wait patiently.
2020-03-15 chủ nhật
14:31:48 The customs clearance is under process, please wait patiently.
2020-03-14 thứ bảy
14:24:32 The customs clearance is under process, please wait patiently.
2020-03-13 thứ sáu
15:50:01 The customs clearance is under process, please wait patiently.
2020-03-12 thứ năm
14:47:50 The customs clearance is under process, please wait patiently.
2020-03-10 thứ ba
18:05:17 The customs clearance is under process, please wait patiently.
2020-03-09 thứ hai
15:14:51 Shipment arrive at 【香港青衣集散点】
11:10:19 Departed
11:09:59 Shipment loaded at 【Hongkong General Distribution Centre】, prepare to send to 【Hong Kong Tsing Yi Distribution Center】
2020-03-08 chủ nhật
13:54:00 Shipment arrive at 【Hongkong General Distribution Centre】
2020-03-07 thứ bảy
17:21:52 Shipment loaded at 【越南河内服务点】, prepare to send to next station